Hoppa till innehållet

Avfallshantering av batteri och elektronik

Information om kassering av använda batterier

Följande meddelande riktar sig till dem som använder batterier eller produkter med inbyggda batterier och inte längre säljer dem i den form som de har fått (slutanvändare):

1. Gratis återtagande av använda batterier

Batterier får inte slängas med hushållsavfallet. Du är enligt lag skyldig att lämna tillbaka gamla batterier så att professionell kassering kan garanteras. Du kan lämna in använda batterier till ett kommunalt insamlingsställe eller till lokala återförsäljare. Som batteridistributör är vi även skyldiga att ta tillbaka gamla batterier, varvid vår återtagningsskyldighet är begränsad till gamla batterier av den typ som vi har eller har haft som nya batterier i vårt sortiment. Du kan antingen lämna tillbaka gamla batterier av ovan nämnda typ till oss med tillräckligt porto, eller lämna in dem kostnadsfritt direkt till vårt fraktlager på den adress som anges i avtrycket.

2. Betydelsen av batterisymbolerna

Batterier är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna. Denna symbol indikerar att batterier inte får slängas med hushållsavfallet.

För batterier som innehåller:

mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver

mer än 0,002 viktprocent kadmium

mer än 0,004 viktprocent bly

Det kemiska namnet på föroreningen som används finns under soptunnelsymbolen - "Cd" står för kadmium, "Pb" står för bly och "Hg" för kvicksilver.

3. Bilbatterier

Följande specialfunktioner gäller vid försäljning av fordonsbatterier (dessa är batterier avsedda för start, tändning eller tändning av fordon, fortfarande kallade batterier): Säljaren är skyldig enligt tysk lag § 10 BattG, gentemot slutanvändare beroende på Batteri en deposition på 7,50 euro inklusive moms om slutanvändaren inte lämnar tillbaka det gamla batteriet till säljaren vid köpet av det nya batteriet. Kunden får en pantkupong vid köp av batteri. Kunden kan lämna tillbaka det gamla batteriet till säljaren för att få depositionen återbetald.

På grund av farligt godsförordningen är det inte tillåtet att skicka det gamla batteriet till säljaren. Alternativt kan kunden lämna tillbaka det gamla batteriet till en insamlingsplats som upprättats av den offentliga sopmyndigheten. Om det gamla batteriet inte återlämnas till säljaren som tar ut depositionen är den som har rätt att hämta ut det gamla batteriet enligt tysk lag § 11 (3) BattG att bekräfta returen skriftligen eller elektroniskt till slutanvändaren utan att återbetala depositionen .

Kunden får i detta fall en återbetalning av säljaren för depositionen under förutsättning att denne lämnar in skriftligt eller elektroniskt returbevis till säljaren i enlighet med tysk lag 10 § stycke 1 meningen 4 BattG, som inte är äldre än två veckor kl. tidpunkten för inlämning.

Information om elektrisk och elektronisk utrustning

Följande information riktar sig till privata hushåll som använder elektriska och/eller elektroniska apparater. Vänligen beakta dessa viktiga instruktioner för miljövänlig hantering av gamla apparater och din egen säkerhet.

1. Information om kassering av gamla elektroniska apparater och betydelsen av symbolen enligt bilaga 3 till ElektroG (tysk lag)

Ägare av gamla apparater måste också separera gamla batterier och ackumulatorer som inte är inneslutna av den gamla utrustningen från den innan de lämnas in på en insamlingsplats.

Det sistnämnda gäller inte om de gamla enheterna är separerade från andra gamla enheter i enlighet med tysk lag 14 § 5 punkterna 2 och 3 ElektroG som en del av de offentliga avfallshanteringsmyndigheternas val i syfte att förbereda dem för återanvändning för att för att förbereda dem för återanvändning.

Symbolen enligt bilaga 3 i den tyska lagen ElektroG tillåter ägare att känna igen gamla apparater som ska samlas separat från osorterat kommunalt avfall vid slutet av sin livslängd.

Symbolen för separat insamling av elektrisk och elektronisk utrustning är en överkorsad soptunna på hjul.

2. Information om möjligheten att lämna tillbaka gammal utrustning

Du kan lämna tillbaka gamla enheter med en maximal kantlängd på 25 centimeter till oss utan kostnad i normala hushållsmängder (max 5 enheter av en typ av enhet).

Ta med enheten som ska kasseras till någon av våra filialer eller skicka den till oss:

AW Niemeyer GmbH
Holstenkamp 58
22525 Hamburg

Vi tar också gärna tillbaka dina större gamla enheter utan kostnad när du köper en ny jämförbar enhet. Om du har några frågor är det bara att kontakta oss.

Ägare av gamla apparater från privata hushåll kan också lämna tillbaka de gamla apparaterna till de offentliga avfallsmyndigheternas insamlingsställen eller till de insamlingsställen som inrättats av tillverkare eller distributörer i enlighet med den tyska lagen ElektroG.

3. Sekretessmeddelande

Vissa av enheterna som ska kasseras innehåller känsliga personuppgifter (t.ex. på en PC eller en smartphone), som inte får komma i händerna på tredje part.
Vi påpekar uttryckligen att slutanvändare av elektronisk utrustning är ansvariga för att radera personuppgifter på de enheter som ska kasseras.

Jämför produkter

{"one"=>"Välj 2 eller 3 objekt att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 objekt har valts"}

Välj det första objektet att jämföra

Välj det andra objektet att jämföra

Välj det tredje objektet att jämföra

Jämföra